Dámské rukavice a jejich milníky v historii odívání

Vítejte na stránce, úzce zaměřené na dámské rukavice. Možná vás překvapíme hned úvodní informací, že v ženském šatníku se typicky dámské rukavice objevily už zhruba ve 13. století, kdy ženy začaly nosit dlouhé rukavice z plátna, které sahaly až k loktům. Skutečně ozdobnou částí šatníku se staly až za vlády anglické královny Alžběty I., kdy byly zdobeny bohatou výšivkou. Mají vůbec dámské rukavice další historii? No jistě, že mají. Pojďme si ji povědět.

V 16. století se staly nejoblíbenějšími tzv. španělské rukavice, které byly vypracovány z kůzlečiny nebo teletiny až do “běla“. Velký rozmach zaznamenaly v 17. století, později se jejich tvar, délka, materiál i zdobení často měnilo až do počátku 20. století, kdy se téměř vytratily z dekorativních doplňků dámských šatníků.

Dnes je situace zase trochu jiná a dámské rukavice si opět získávají srdce vášnivých zákaznic, které si je ve velkém pořizují v luxusních obchodních domech po celém světě. A když si teď na chvíli odmyslíme poptávku po luxusních dámských rukavicích, tak i obyčejné pracovní dámské rukavice jsou stále žádaným zbožím na trhu. Pracovní a ochranné rukavice se totiž používají prakticky ve všech odvětvích zemědělství, průmyslu a dopravy, kde je samozřejmě i ženská ruka v současné době nepostradatelnou součástí výrobních a zpracovatelských postupů.

 

Sportovní dámské i pánské rukavice a jejich široké využití

Existuje mnoho specializovaných druhů a typů rukavic určených pro aktivní sportování. Naprosto nezbytné jsou například ve všech typech a druzích kontaktních sportů (hokej, lakros..). Specializované rukavice užívají boxeři (boxerské rukavice), vhodné jsou i pro brankáře ve fotbalu a dalších míčových hrách atd. Ochranné rukavice jsou nutné při všech druzích zimních sportů apod. Existují specializované rukavice pro motoristický sport, cyklistiku, ale i rekreační využití jako například speciální pánské i dámské rukavice na golf

 

Výroba rukavic a jejich historie


Každý obor lidské činnosti má svou historii, své slavné osobnosti, svá velká výročí. Poodhrneme-li roušku minulosti jakéhokoliv oboru lidské činnosti, objevíme bohatý materiál nejenom faktografický, ale zaujmou nás i dramatické osudy lidí. Cítíme obdiv k profesionální řemeslné zručnosti, vždy nás znovu zaujme pionýrské nadšení průkopníků, objevitelů a vynálezců, ale na druhé straně i trpělivá, soustavná s láskou prováděná práce jejich pokračovatelů, která z hlediska historického horizontu vytváří řemeslná mistrovství a kulturní tradice.


Ne jinak je tomu i u výroby rukavic, které jsou nezbytným a praktickým doplňkem společenského, vycházkového, sportovního a pracovního oblečení. Dámské rukavice, ale i pánské rukavice, jsou jako nezbytná součást oblečení, známy v celém světě. Méně už jsou známy okolnosti a podrobnosti jejich vzniku, vývoje i způsobu výroby. S tím se nedá než souhlasit.

Nebo např. skutečnost, že ještě dnes při značné průmyslové organizaci a racionalizaci práce, jsou kvalita a charakteristické užitné vlastnosti rukavic, založeny na ručním individuálním profesionálním zpracování. Historie rukavic je bezesporu stejně stará jako historie lidstva. Prvním oděvem předhistorického člověka, který mu poskytoval ochranu před chladem, byla kožešina a lze s určitostí usuzovat, že kožešina mu sloužila i k ochraně rukou. V té době oděv, který chránil před nepřízní počasí, byl hned vedle potravy tím nedůležitějším pro zachování života. Zpočátku to byly surové kožky, kterých se používalo bez zvláštní úpravy. Zkušenosti naučili člověka používat primitivní způsoby činění a spojování kůží a tak se postupně vyvinula výroba oděvů a rukavic.

Současně s vývojem společnosti začaly postupně rukavice, kromě základní ochranné funkce i funkce další. Sloužily jako důkaz společenského postavení, jako módní doplněk atd. Nejstarší nález rukavic pochází z egyptských pyramid XXI. dynastie. Dokladem toho, že staří Egypťané znali rukavice již 3000 let před n.l. jsou rukavice faraona Ramsese v pařížském Louvru a rukavice nalezené v hrobce faraona Tutanchamona, uložené v britském muzeu v Londýně. Ve vykopávkách byla nalezena vyobrazení faraónů s dlouhými rukavicemi na rukou. Z historických dokumentů vyplývá, že drahocenné kožešinové rukavice užívali i staří Peršané a Médové. Zvyk nošení rukavic se dostal za válek perských i do Řecka a odtud do Říma.(Homér, Cicero, Vergilius). Ze Říma se dostalo používání rukavic i do církevní sféry, kde byly rukavice užívány duchovenstvem při církevních obřadech. To přispělo k rozšíření nošení rukavic i v dalších společenských vrstvách obyvatelstva.

Symbolický význam nošení rukavic


V průběhu historického vývoje, na základě ustálených zvyklostí a obyčejů, církevních i světských obřadů, dostalo užívání rukavic určitý symbolický význam. Tak např. známe korunovační pánské rukavice římských císařů. Ve středověku byla rukavice symbolem královského jednání (odtud zřejmě dodnes užívané rčení „jednat s někým v rukavičkách“). Známý je symbol hození rukavice při výzvě na souboj nebo význam použití rukavice při obřadu pasování na rytíře. Méně známé je užívání rukavice při verbování (výsadou verbířů bylo položit rukavici jako léčku v hostinci na stůl. Který mladík se rukavice dotkl, byl okamžitě odveden na vojnu).
I v historii soudní praxe měly rukavice svůj význam. soudcové a přísedící při vynášení rozsudku svlékali své pánské rukavice na znamení, že mají čisté ruce. Rukavice jako luxusní doplněk patřily k oblíbeným darům při různých příležitostech. Jednou příležitostí u kterých se tento zvyk udržel až do 2. poloviny 19. století bylo darování rukavic kmotře při křtu a potom vždy ve výroční den křtu. V 16. století byly známy vonné rukavice. Byly napouštěny ambrou nebo pižmem a měly tímto způsobem posilovat srdce i mozek a zahánět morové povětří. Rukavice však nebyly napouštěny jen vonnými esencemi, ale také silným jedem. Takovou rukavičkou např. usmrtila Kateřina Medicejská matku Jindřicha VI., Johanu Navarskou tím, že jí dala políbit svou dámskou rukavici. Podle pověsti i německý císař Otto III. r. 1002 byl usmrcen jedem napuštěným v rukavici. Někdy se vykládalo věnování rukavice jako znamení podrobenosti, jak např. shledáváme u města Královce které svému vévodovi na znamení své oddanosti zaslalo penězi naplněný pár dlouhých rukavic. V historických dokumentech bychom našli celou řadu využití rukavic. Nošení rukavic ženami začalo až ve 12. a 13. století.

Dámské rukavice, pánské rukavice, dlouhé rukavice, ale i rukavice krátké - tyto všechny měly a budou mít vždy ve svém vývoji čestné historické místo a pojítko s nejrůznějšími událostmi, a to především při utváření lidské společnosti. Tak neváhejte a zajděte si také nějaké pěkné rukavice zakoupit, nikdy totiž nevíte, jestli zrovna ty Vaše nebudou za pár let těmi, které si získají své místečko v historických meznících…a to přeci potěší každého člověka. Děkujeme za váš čas s naší stránkou a věříme, že jste si zase o něco rozšířili vaše už tak široké obzory.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved ©2017